Oferta

Wykonujemy aplikacje w językach programowania:

  • JAVA – technologie: Ebean ORM, Hibernate, Tapestry, Guice, Jetty, Apache Ignite, GWT (Google Web Toolkit), Apache Tomcat, Apache Lucene, Nashorn, Apache FreeMarker, Maven, Gradle oraz wiele innych,
  • C/C++ dla systemów Linux, Microsoft Windows oraz mikrokontrolerów firmy Atmel i Espressif Systems (ESP8266) – technologie: OpenCV, Boost, Java JNI, CMake, Make,
  • JavaScript – ReactJS, ReactNative, ReactStatic, ReactRouter, Bootstrap, ReactTable, Formik.

Aplikacje na urządzenia mobilne przy wykorzystaniu React Native oraz w Javie dla urządzeń z systemem Android.

Przygotowujemy aplikacje współpracujące z bazami danych:

  • mySQL,
  • PostgreSQL,
  • Microsoft SQL Server,
  • Oracle,
  • H2

Każdy projekt realizowany jest przy pomocy systemu kontroli wersji oraz przy użyciu aplikacji do zarządzania projektem, do których klient ma stały dostęp, dzięki czemu może na bieżąco monitorować postęp prac nad swoim produktem.

Każdy wykonany projekt objęty jest gwarancją w ramach której bezpłatnie usuwane są wszelkie błędy. Czas gwarancji liczony jest od dnia odbioru oprogramowania.