Prace

Niektóre zrealizowane przez nas projekty:

Stanowiska mierzenia i ważenia

Czas realizacji: 2017.03 – 2017.04
Opis: Oprogramowanie Raspberry PI dla wykonanej elektroniki przez Klienta do wykonywania pomiarów paczki (wymiary paczki oraz waga) oraz powiązanie jej z produktem w bazie na podstawie kodu kreskowego.
Użyte technologie: Java, Ebean, H2Database, Raspberry PI.

Aplikacja do wysyłki powiadomień

Czas realizacji: 2016.10
Klient: IT Pomoc.
Opis: Aplikacja z interfejsem webowym do wysyłki powiadomień za pomocą SMSów i e-maili przy użyciu szablonów wiadomości (zarządzanie szablonami) i obsługą użytkowników.
Użyte technologie:

  • Serwer: Java, Ebean, Tapestry.
  • Klient: jQuery, Bootstrap, Knockout.
  • Baza danych: PostgreSQL.
Aplikacja webowa dla dłużnika

Czas realizacji: 2015.07 – 2015.08

Klient: IT Pomoc.

Opis: Aplikacja z interfejsem webowym do kontaktu z dłużnikiem dla firmy ściągającej długi.

Użyte technologie:

  • Serwer: Java, Ebean, Mozilla Rhino, Tapestry
  • Interfejs: jQuery, jQuery-UI, DataTables, Knockout
  • Baza danych: PostgreSQL
  • Inne: Maven, Subversion, Trac
Aplikacja webowa do wyceny portfela długów

Czas realizacji: 2015.07 – 2015.08

Klient: IT Pomoc.

Opis: Aplikacja webowa, która pozwala na grupową pracę nad wyceną portfela długów.

Użyte technologie:

  • Serwer: Java 8, Tapestry, Tomcat, Hibernate, JFreeChart.
  • Interfejs: Tapestry.
  • Baza danych: PostgreSQL.