Realizacje

Archiplaner

Platforma do rysowania rzutów mieszkań na którą składa się strona startowa (React-Static), aplikacja do zarządzania kontem (ReactJs), aplikacja do rysowania rzutów (ReactJs) oraz aplikacja serwerowa (Java), która udostępnia dane dla aplikacji webowych.

Czas realizacji: 2020-08 – 2021-10

Klient: Archiplaner Sp. z o.o. (projekt własny)

Adres: https://archiplaner.pl/

Zakres prac: projekt systemu, programowanie, wdrożenie, obsługa po wdrożeniu

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 11, Guice, Jetty, Ebean, FreeMarker, Guava, Log4j2
 • Interfejs WWW: Bootstrap, ReactJS, React Static, Paper, Formik, React Table, React Router, React Query
 • Bazy danych: PostgreSQL
 • Inne: Jenkins, Gradle, Subversion, Trac, Przelewy24, Linux (Debian), Nginx

Documaster

Na system składa się wiele aplikacji, które są w mniejszym lub większym stopniu związane z drukowaniem:

 • Documaster Multiaudit - system monitorowania kosztów wydruków. Składa się z mechanizmu monitorującego (aplikacje monitorujące system wydruku na różne platformy), terminali na urządzenia drukujące oraz serwera, który agreguje wszystkie dane, zajmuje się raportowaniem oraz udostępnia API dla terminali (zwalnianie wydruków poufnych)
 • Documaster Service - system monitorowania urządzeń drukujących (MFP) w oparciu o protokół SNMP oraz inne protokoły producentów (np. Ricoh JobLog)
 • Documaster Campus - system bezobsługowego drukowania/skanowania/kopiowania z przeznaczeniem dla szkół i uczelni. System to połączenie dwóch poprzednich systemów wraz z dedykowanym interfejsem dla użytkowników, repozytorium plików, modułem komunikacji, urządzeniem pozwalającym na dokonywanie wpłat
 • Documaster Globalservice - system agregujący dane z urządzeń w oparciu aplikacje klienckie instalowane na urządzeniach drukujących (np. Ricoh) lub komputerze (np. Raspberry PI), który agreguje dane (historię pracy urządzenia) i monitoruje jego stan
 • Documaster Reports - dedykowany system raportowania, który przyjmuje dane z wielu źródeł, agreguje je i pozwala na tworzenie wielu raportów

Czas realizacji: 2006 – 2021

Klient: Euroimpex S.A.

Adres: https://euroimpex.pl/oprogramowanie/

Zakres prac: projektowanie systemu, zarządzanie pracami zespołu programistów, programowanie, doradztwo, wsparcie działu handlowego, wsparcie działu wdrożeń

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 8, Java 11, Tapestry, Guice, Tomcat, Jetty, GWT (Google Web Toolkit), Ebean, FreeMarker, Apache Ignite, Hazelcast, Apache Tika, Apache Lucene
 • Interfejs webowy: jQuery, Knockout, Google Web Toolkit, ReactJS, React Table, Formik, Boostrap
 • Aplikacje terminalowe: Atmel (ATmega, ATtiny – AVR GCC), Java 1.3/1.5 (Ricoh Developer Program), Android, Raspberry PI
 • Bazy danych: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, H2Database, Microsoft SQL Server, Firebird
 • Protokoły sieciowe: SNMP, SMTP, POP3, HTTP, SSL, TLS, TCP, UDP
 • Elektronika : I2C/TWI, ISP, UART/USART, SPI, ADC, DAC, Timer/Counters
 • Inne: Ant, Maven, Gradle, Trac, Jenkins, Subversion, Linux (Debian), Apache HTTP Server, Nginx, Docker

Portal ksiegowane.pl

Aplikacja webowa (ReactJs) oraz mobilna (ReactNative) wraz z serwerem (Java), która jest dedykowanym repozytorium na potrzeby firmy zajmującej się księgowaniem. Poza repozytorium system pozwala na komunikację z użytkownikiem oraz mechanizm do powiadamiania użytkownika o terminach.

Czas realizacji: 2020-09 – 2020-12

Klient: IT CONSULTING

Adres: https://portal.ksiegowane.pl/

Zakres prac: kontakt z klientem, przygotowanie specyfikacji, wycena, projekt systemu, programowanie, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 11, Guice, Jetty, Ebean, FreeMarker, Apache Ignite, Guava, Log4j2, OpenStack4j, Apache Tika, Quartz
 • Interfejs WWW: Bootstrap, ReactJS, Formik, React Router, React Table
 • Aplikacja mobilna: React Native (Android, iOS)
 • Bazy danych: PostgreSQL, H2
 • Inne: Jenkins, Gradle, Subversion, Trac, Apple Push Notification Service (APNS), Firebase Cloud Messaging (FCM), Linux (Debian), Apache HTTP Server

Paigo Z-Soft

System do zarządzania inteligentnym domem w oparciu o protokół/urządzenia Z-Wave. System składa się z części serwerowej (JAVA) oraz części klienckiej (KnockoutJS) i pozwala na wyświetlanie stanu urządzeń, definiowanie skryptów/scen wyzwalanych na podstawie zdarzeń.

Czas realizacji: 2015-09 – 2019-12

Klient: Paigo Sp. z o.o.

Zakres prac: kontakt z klientem, przygotowanie specyfikacji, wycena, doradztwo dla klienta, projekt systemu, programowanie, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 8, Tapestry, Tomcat, Ebean, Quartz, C++
 • Interfejs: jQuery, Boostrap, KnockoutJS
 • Aplikacja kliencka: Apache Cordova (Android, iOS)
 • Bazy danych: H2Database (serwer lokalny), PostgreSQL (serwer pośredniczący)
 • Inne: Jenkins, Maven, Subversion, Trac, Linux (Debian), Z-Wave, Apache HTTP Server

Book-Me

Platforma do obsługi rezerwacji hoteli oraz apartamentów. Pozwala na tworzenie kont dla właścicieli obiektów, definiowanie cen, monitorowanie stanu rezerwacji oraz na wyszukanie i opłacenie rezerwacji (integracja z Przelewy24) przez klienta.

Czas realizacji: 2019-07 – 2019-10

Klient: D&C PROPERTY HOLDINGS

Zakres prac: kontakt z klientem, przygotowanie specyfikacji, wycena, doradztwo dla klienta, projekt systemu, programowanie, wdrożenie, wsparcie po wdrożeniu

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 11, Guice, Tomcat, Ebean, FreeMarker
 • Interfejs WWW: jQuery, Bootstrap, ReactJS
 • Bazy danych: PostgreSQL, H2
 • Inne: Jenkins, Gradle, Subversion, Trac, Przelewy24, Linux (Debian), Apache HTTP Server

OneFrog

System pozwalający na organizowanie turniejów gier zręcznościowych. Składa się z:

 • Aplikacji serwerowej, która działa w trybie klastra i obsługuje połączenia od klientów oraz serwerów gier
 • Serwera gier, który zajmuje się obsługą trybu rozgrywki
 • Aplikacji mobilnej do konta, która pozwala na założenie konta, rozpoczęcie gry
 • Gry mobilnej

Czas realizacji: 2017-10 – 2018-09

Klient: One Frog sp. z o.o.

Zakres prac: projekt systemu, programowanie, wdrożenie

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 8, Tapestry, Tomcat, Ebean, Apache Ignite
 • Klient: Java, Android
 • Interfejs WWW: jQuery, Bootstrap, GWT
 • Bazy danych: PostgreSQL
 • Inne: Jenkins, Gradle, Subversion, Trac, Linux (Debian), Apache HTTP Server

Lobotomy

Pomocnicza aplikacja na urządzenia mobilne (Android, iOS) do gry planszowej Lobotomy, która zawiera pomocnicze informacje o grze oraz kilka narzędzi wspomagających rozgrywkę.

Czas realizacji: 2017-07 – 2018-01

Klient: Titan Forge

Zakres prac: projekt, programowanie

Użyte technologie:
 • Apache Cordova (JavaScript, HTML, CSS)

EasyCollect Simple

Wykonanie aplikacji webowej wyświetlające dane z systemu do zarządzania długami (udostępnione API).

Czas realizacji: 2017-07 – 2017-09

Klient: IT Pomoc

Zakres prac: projekt, programowanie, wsparcie

Użyte technologie:
 • Interfejs: jQuery, Bootstrap, Knockout, Google Maps API.

Aplikacja webowa dla dłużnika

Aplikacja z interfejsem webowym do kontaktu z dłużnikiem dla firmy ściągającej długi.

Czas realizacji: 2015-07 – 2015-08

Klient: IT Pomoc

Użyte technologie:
 • Serwer: Java, Ebean, Mozilla Rhino, Tapestry
 • Interfejs: jQuery, jQuery-UI, DataTables, Knockout
 • Baza danych: PostgreSQL
 • Inne: Maven, Subversion, Trac

Aplikacja webowa do wyceny portfela długów

Aplikacja webowa, która pozwala na grupową pracę nad wyceną portfela długów.

Czas realizacji: 2015-07 – 2015-08

Klient: IT Pomoc

Zakres prac: projekt, programowanie

Użyte technologie:
 • Serwer: Java 8, Tapestry, Tomcat, Hibernate, JFreeChart
 • Interfejs: Tapestry
 • Baza danych: PostgreSQL